VATANDAŞLIK VE GAYRİMENKUL SATIŞI

VATANDAŞLIK VE GAYRİMENKUL SATIŞI

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul alımı, sermaye yatırımı, istihdam oluşturma, borçlanma aracı satın alımı, mevduat ve fon gibi yöntemlerle Türk Vatandaşlığı kazanılması mümkündür.

2018 yılı öncesinde 1.000.000 USD karşılığında gayri menkul alan yabancılar vatandaşlığa başvurma hakkına sahipken 2018 yılında  Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, daha önceden belirlenmiş olan yatırım miktarları aşağıya çekilmiş ve başvuru şartları kolaylaştırılmıştır. 2018'de, yabancıların en az 250.000 USD (Amerikan Doları) değerinde taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığına geçebilmesinin yolu açılmıştır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı olma Şartları

Resmi Gazete’de 19.09.2018 tarihinde yayımlanmış olan, Cumhurbaşkanlığı’nın 106 sayılı kararı ile 07.12.2018 tarihinde yapılan 418 sayılı değişiklik ile yabancılar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

1-) Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında sermaye yatırımı gerçekleştirmek gereklidir. Öncesinde 2.000.000 USD (Amerikan Doları) olan bu tutar, değişiklik sonrası 500.000’e düşürülmüştür. Yapılan sermaye yatırımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla tespit edilmelidir.

2-) Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 250.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında bir taşınmazı, minimum 3 yıl satılamaması şerhi koyulması şartıyla tapu kayıtlarına geçirmek gereklidir. Yabancı kişinin, satın aldığı veya kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurduğu ve en az 250.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarın peşin olarak ödemesi sonrası noterde düzenlenecek sözleşmede 3 (üç) yıl süre ile mülkün devri ve terkinin yapılamayacağı taahhüt edilmeli, tapu siciline şerhi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca tespit edilmelidir.

3-) İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 50 kişilik (Önceki yasaya göre 100’dür) istihdam yaratmak gereklidir. İstihdamın Aile, Çalışma & Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gereklidir.

4-) Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında mevduatı minimum üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet göstermekte olan bankalara yatırmak gereklidir. İşlemin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilmesi gereklidir.

5-) Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında Devlet borçlanma aracını minimum üç (3) yıl tutmak şartıyla satın almak gereklidir. İşlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gereklidir.

6-) Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı

Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında girişim sermayesi yatırım fon katılma payı veya gayrimenkul yatırım fon katılma payını minimum üç (3) yıl tutmak şartıyla satın almak gereklidir. İşlemin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilmesi gereklidir.

Yukarıda belirtilen tüm parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit gününün tarihindeki TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) satış kuru veya çapraz kuru esas alınmaktadır.

Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikten önce, yabancılar sadece kat mülkiyeti verilmiş ve tamamlanmış taşınmazları satın alabiliyordu. Yapılan değişiklikler ile birlikte yabancı kişiler, aşağıdaki şartları taşıması kaydıyla devam eden projelerden de satın alım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilir:

 • Taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır.
 • Minimum 250.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası (TL) peşin şekilde yatırılmış olmalıdır.
 • Taşınmaza ilişkin noterden onaylı bir satış vaadi sözleşmesi yapılmalı ve bu sözleşmenin 3 (üç) yıl süreyle üçüncü bir kişiye tapu terkini veya deviri yapılamayacağına dair taahhüt ile tapu siciline şerh edilmesi gerekir.

 

Taşınmaz Sayısı

 

 • Satın alınacak taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yabancı kişi aynı anda veya farklı zamanlarda birden fazla taşınmaz satın alırsa ise, toplam değerin minimum 250.000 USD olması gerekir. Ayrıca tüm taşınmazların üzerinde minimum üç yıl satılamama şerhi bulunmalıdır.

Gerekli Belgeler

 • Geçerli pasaport ile pasaportun noter onaylı Türkçe dilinde tercümesi
 • 4 (dört) adet renkli ve pasaporta uygun biometrik fotoğraf
 • Satış işlemine dair resmi bir senet veya noter onaylı şekilde taşınmaz satış vaadinin sözleşmesi
 • Taşınmazın değerleme raporu
 • Bedelin alıcı veya alıcıyla ilgili kişiler tarafından satıcı veya satıcıyla ilgili kişilerin hesabına yatırıldığını gösteren evrak. Bankalar tarafından onaylı dekont (EFT, Havale veya bloke çek ile birlikte dekont).
 • İlgili tapu müdürlüğünden taşınmazın üzerinde 3 (üç) yıl süreyle satılamayacağına dair şerh konması işlemi

Tüm başvurular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular 7 (yedi) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

 

İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı

Gerekli Belgeler

En az 50 (elli) kişilik istihdam oluşturması gerekçesiyle uygunluk belgesi talebinde bulunacak yabancı kişiler, aşağıda yer alan belgelerle başvuru yaparlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) yazılı başvuruda bulunur.

 • Başvuru sahibine ait, noterden alınan imza beyannamesi,
 • İstihdam Bilgi Formu,
 • Geçerli pasaport ve pasaportunun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 4 (dört) adet renkli, pasaport tipi biyometrik fotoğraf
 • Toplamda minimum 50 kişilik Türk vatandaşı istihdamı bulunan şirket veya şirketlerin sermaye ile ortaklık paylarını gösteren evraklar. Ticaret sicil gazetesi kaydı ve güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 • Yabancı kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinde sigortalı olarak çalışan tüm kişilerin listesini gösteren evrak. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sisteminden alınan güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi.
 • Yabancı kişinin ortağı veya sahibi olduğu işyerinin vergi borcu durumunu gösteren, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sisteminden alınmış yazı.
 • Yabancı kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin sosyal güvenlik prim borç durumunu gösteren SGK  (Sosyal Güvenlik Kurumu) sisteminden alınan yazı.
 • Kamu kurumları tarafından yapılmış idari denetimlerde, şirkete son 6 ay içerisinde idari para cezası verilmediğine dair yazılı beyan. Eğer ceza alınmış ise ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Tüm başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular 7 (yedi) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bir bilgi ve belge ile yapılan başvurularda ise eksikliğin tamamlanması adına başvuru sahibine 30 (otuz) günlük süre verilir. Bu süre içinde eksikliği giderilmeyen başvurular ise reddedilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli koşulları karşıladığı tespit edilmiş yabancılara ilişkin başvuruların sonuçları İçişleri Bakanlığı ile başvuru sahibine bildirilir.